«نلسون ماندلا»، رهبری جنبش علیه رژیمی را برعهده داشت که ریشه آن به ۲ و نیم قرن قبل از تولدش بر می‌گشت، رژیمی که پایه‌های آن بر نقض حقوق بشر توسط غرب استوار بود. 


اینفوگرافی درباره «نلسون ماندلا»، قهرمان مبارزه با آپارتاید و استعمار غرب تهیه کرده است که در ادامه می‌آید.


نلسون ماندلا:

امام خمینی(ره) رهبر تمام نهضت های آزادی‌بخش است

برای مشاهده اینفوگرافی کلیک کنید