شهر اندیشه با وسعت 1495 هکتار به صورت مثلثی واقع در غرب استان تهران در شهرستان شهریار در فاصله 30 کیلومتری شهر تهران، 3 کیلومتری شمال غربی شهر شهریار و 7 کیلومتری جنوب شرقی شهر کرج می باشد. و به لحاظ دسترسی مناسب به شبکه های ارتباطی منطقه از جایگاه و موقعیت سوق الجیشی ویژه ای برخوردار است.

عوامل مؤثر در مکانیابی شهر

 وجود امكانات بالقوه در جهت تامین اشتغال برای ساكنین آینده

دسترسی مناسب به شبكه های ارتباطی منطقه از جمله آزاد راه تهران-کرج و شبکه راه آهن

وجود امکانات لازم از نظر تأمین نیازهای اولیه ساکنین با توجه به استقرار آن در مجاورت با کانونهایاجتماعی و فرهنگی تکامل یافته از جمله شهرستان های شهریار و کرج

وجود اراضی غیر قابل كشاورزی

 وجود امكانات تامین آب به ویژه مناع آب زیرزمینی

اهداف ایجاد شهر

     جذب جمعیت سر ریز منطقه شهری تهران

     امکان فرصت دهی و ساماندهی به شهرهای تهران و کرج

     حفظ تعادل اکولوژی منطقه

      ایجاد محیط زیست مناسب

     نزدیکی محل کار،مسکن و خدمات شهری نسبت به یکدیگر

     استفاده بهینه از زیر ساختها

     جلوگیری از حاشیه نشینیمو توسعه گسترش ناهنجار شهرها

مراحل شكل گیری

 فاز 1

 این فاز در واقع شهرك اندیشه نامیده شده كه قبل از انقلاب عملیات طراحی و اجرایی آن شروع و بعد از انقلاب تكمیل و تحویل فرمانداری و شهرداری شهریار گردید.

 فاز 2

طراحی این فاز در زمینی به مساحت 120 هكتار از سال 1370 آغاز و قطعات آن در دو بخش ویلایی و آپارتمانی از سال 1371 به متقاضیان واگذار گردید.

فاز 3

این فاز در سال 1370 در زمینی به مساحت 360 هكتار طراحی و بر اساس كاربری مصوب در مراحل مختلف به متقاضیان واگذار شده است.

فاز 4

مساحت این فاز 330 هكتار بوده كه از سال 1375 آماده سازی اراضی آن آغاز و به متقاضیان واگذار شده است.

فاز 5

 این فاز به مساحت 194 هكتار می باشد كه 58 هكتار آن توسط شركت تعاونی مسكن جعفریه احداث گردیده است.

شرایط اقلیمی و آب و هوایی

اراضی شهر جدید اندیشه از نظر شرایط اقلیمی دارای آب و هوای نسبتا گرم و خشک در تابستان و سرد در زمستان می باشد و در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا قرار دارد .

جمعیت

اصولا برنامه ریزی توسعه شهرهای جدید در سه دوره:

 ● بلند مدت (25 ساله)

 ● میان مدت (15 ساله)

● کوتاه مدت (5 ساله)

صورت می پذیرد که در خصوص اندیشه بدلیل شروع عملیات آماده سازی واگذاری زمین و هجوم سرریز جمعیت تهران با فرض سال 1370 به عنوان سال مبنای طرح، تا پایان سال 1375 بیش از 1900 واحد مسکونی ایجاد گردیده بود. علیرغم پیش بینی این مسئله که در دوره میان مدت طرح (سال 1385) با توسعه و شکل گیری مراکز خدماتی و تاسیسات روبنایی و زیربنایی شهر بیش از 000/60 نفر و تا پایان دوره طرح یعنی تا سال 1395 بیش از 000/100 نفر در این شهر اسکان یابند اما بدلیل استقبال غیر منتظره مردم از اسکان در این شهر هم اکنون جمعیتی بالغ بر  000/120  نفر در شهر اندیشه ساکن می باشند