عیسوند

شاید این جمله را همه قبول دارند که هیچ جایی نامی بر خود نمی گیرد مگر اینکه آن نام به مناسبت وعلتی باشد .

نام روستا معمولا برگرفته از بافت انسانی یا اولین کسانی که اقدام به آباد کردن آن مکان نموده اند یا... می باشد.

در مورد وجه تسمیه عیسوند( با فتح سین- واو – نون ) که در بعضی نوشته ها به صورت عیسی وند نیز آمده باید گفت بهترین علتی که از تحقیقات میدانی بدست آمده نطریه ایست که در ذیل می آوریم:


در سالهای بسیار دور گروهی از کوچ نشینان با نام عیسوند که دارای احشام و دامهای فراوان بوده اند در منطقه ای که نز دیک به مکان فعلی روستاست ساکن می شوند این گروه در مسیر کوچ خود استان بوشهر و عیسوند تا حوالی کوهپایه های زاگرس را طی می نموده اند آنان پس از یکجا نشین شدن یا به تشکیل این روستا اقدام می نمایند یا باعث افزایش جمعیت آبادی که در مکان قبلی روستا قرار دارد شده اند در هر صورت نام ای ن روستا برگرفته از انان می باشد که از طایفه ای به همین نام بوده اند .

این طایفه یکی از ایلات  بزرگ قوم بختیاری به نام عیسوند می باشد. (اطلاعات بیشتر این طایفه در دانشنامه ویکی پدیا موجود می باشد)

در فارسنامه ناصری اشاره ای به این روستا گردیده و از لحاظ کشاورزی به ویژه کاشت هندوانه مورد توجه قرار گرفته وهندوانه هایی با وزن زیاد زیاد را در باره این روستا مطرح منماید که تا سالهای 1362 نیز کاشت ان به صورت دیم رایج بود .

در فرهنگنامه معین و همچنین دهخدا نام این روستا به صورت عیسی وند ذکر گردیده وآن را مرکز هفت روستای اطراف خود می دانند .