ماجرای تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته ای، به مسئله ای پیچیده تبدیل شده و به ویژه در اروپا، روندهای متناقضی را ایجاد کرده است. در حالی که غرب طی سال های اخیر سعی داشته در روندی مستمر، تحریم ها علیه ایران را تشدید کند، دادگاه های اتحادیه اروپا به غیرقانونی بودن این تحریم ها رأی می دهند.

یک دادگاه وابسته به اتحادیه اروپا، امروز با صدور حکمی، دستور لغو تحریم های وضع شده علیه هفت شرکت ایرانی را صادر کرده است. خبرگزاری «رویترز» ضمن انتشار این خبر می نویسد این اقدام، ضربه ای جدید به تلاش های اتحادیه اروپا برای اعمال فشار بر ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور است.

این حکم، مشابه احکامی است که در ابتدای سال جاری میلادی از سوی دادگاه های دیگری در اروپا، علیه تحریم های وضع شده بر دو بانک ایرانی صادر شده بود. البته رویترز اشاره می کند که امکان درخواست تجدیدنظر در این حکم هنوز وجود دارد.

به هر حال، بر اساس حکم این دادگاه، تحریم های وضع شده علیه شرکت های پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، پرشیا اینترنشنال بانک، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و بانک رفاه کارگران لغو می شود.

رویترز اشاره می کند که دولت های اروپایی و آمریکا، امیدوار بودند که با تحریم این شرکت ها و دیگر شرکت های مشابه، کار تأمین مالی برنامه هسته ای ایران سخت تر شده و به زعم آن ها، جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته ای گرفته شود.

با این وجود، «دادگاه عمومی» که دومین دادگاه عالی اروپا محسوب می شود، اعلام کرده اتحادیه اروپا نتوانسته شواهد و مدارک لازم را برای دخالت داشتن این شرکت ها در برنامه هسته ای ایران ارائه کند و بر این اساس، وضع تحریم علیه این شرکت ها غیرقانونی است.