نگاهی به سریال 24 تولید سال 2008 ایالات متحده حاوی نکات جالبی است در سیزن 8 این سریال امریکایی دیالوگ های جالبی رد و بدل می شود که مرور آن خالی از لطف نیست
در این سریال از ریاست جمهوری ایران با نام رییس جمهور حسن یاد می شود و بحث بر سر تعلیق فعالیتهای هسته ای ایران است
متن ترجمه قسمتی از این دیالوگ ها را در زیر بخوانید :
لحظاتی جالب توجه از این فیلم نوشت:
رییس جمهور حسن و سریال 24


ادامه مطلب